Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

 

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Śmierć ubezpieczonego w następstwie:
 • nieszczęśliwego wypadku
 • zawału serca
 • krwotoku śródczaszkowego
 • ataku epilepsji
 • sepsy
100% sumy ubezpieczenia
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i koszty przeszkolenia zawodowego
 • koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych (do 200 zł za każdy ząb) (teren: kraj i zagranica)
 • koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych (teren: kraj)

Do 25% sumy ubezpieczenia (na każde

z tych świadczeń)

Trwały uszczerbek na zdrowiu

 

spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała – wysokość świadczenia ustalana na podstawie orzeczenia lub opinii lekarskiej – stanowi taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.

Do 100% sumy ubezpieczenia

 
 • całkowita utrata wzroku w obu oczach
 • całkowita utrata mowy
 • porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovette’a
 • śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni
100% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia
80% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub kości udowej
 • całkowita utrata obu nerek
75% sumy ubezpieczenia
Trwałe uszkodzenie ciała
 • całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia
 • całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub stawów skokowych
60% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata ręki
 • całkowita utrata wzroku w jednym oku
 • całkowita utrata słuchu w obu uszach
50% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata stopy
 • całkowita utrata macicy
40% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata jednej nerki
35% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata słuchu w jednym uchu
30% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata kciuka
22% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata jajnika lub jądra
 • całkowita utrata śledziony
 • całkowita utrata nosa
20% sumy ubezpieczenia
 
 • całkowita utrata palucha
 • całkowita utrata małżowiny usznej
15% sumy ubezpieczenia
Trwałe uszkodzenie ciała
 • całkowita utrata palców ręki: II, III, IV, V
8% – za każdy palec
 
 • całkowita utrata palców stopy: II, III, IV, V
3% – za każdy palec
 
 • w przypadku utraty do 9 zębów stałych

2% – za każdy utracony

ząb stały

 
 • za wszystkie utracone zęby stałe – w przypadku utraty powyżej
9 zębów stałych
20% sumy ubezpieczenia
 
 • złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy trzonów, łuków kręgów
  (z wyłączeniem kości ogonowej)

11% sumy ubezpieczenia

za każdy krąg

 
 • złamania kości udowej
 • niestabilne złamania miednicy
 • zwichnięcie stawu biodrowego
10% sumy ubezpieczenia
 
 
 • złamania kości ramiennej
 • zwichnięcie stawu barkowego
 • złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu)
7% sumy ubezpieczenia
 
 • złamania kości sklepienia i podstawy czaszki
 • zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego
 • zwichnięcie stawu kolanowego (z wyłączeniem zwichnięcia rzepki)
5% sumy ubezpieczenia
 
 • złamania łopatki, obojczyka, mostka  –  za każdą kość
 • stabilne złamania miednicy
4,5% sumy ubezpieczenia
Złamania kości lub zwichnięcia stawów
 • zwichnięcie w stawach skokowych
 • złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców
 • złamania rzepki
 • złamania w obrębie kości przedramienia (jednej lub obu)
 • złamania kości twarzoczaszki
4% sumy ubezpieczenia