Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”

W roku szkolnym 2011/12 dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego poszerzamy ofertę edukacyjną o działania umożliwiające każdemu uczniowi wszechstronny rozwój. Jednocześnie zwiększamy atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego młodzieży poprzez realizację programów rozwojowych szkół. Działania te gwarantują:  rozwój kompetencji zawodowych, wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe. Uczniowie mają mozliwość poznawania rynku pracy, udziału w wycieczkach zawodoznawczych dla poszczególnych branż zawodowych, zdobycia dodatkowych kwalifikacji takich jak: operator wózków widłowych, magazynier, obsługa kasy fiskalnej. Udział uczniów w kursach pozwala im zdobyć uprawnienia z certyfikatem do pracy w krajach UE. W tym roku szkolnym na dodatkowe zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności kluczowych: matematycznych, informatycznych, językowych (j. angielski, j. niemiecki), analitycznych przeznaczono w sumie 1050 godzin, ponadto realizowanych jest 46 staży zawodowych, 3 wycieczki zawodoznawcze, 3 projekty zawodoznawcze, 3 kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne zajęcia edukacyjne na Politechnice Opolskiej, udział w Targach Pracy, Forach zawodoznawczych. Bardzo ważną korzyścią udziału w projekcie jest wyposażenie pracowni informatycznej oraz warsztatu praktycznej nauki zawodu ze środków EFS w ramach POKL-działanie 9.2

Jako placówka przygotowująca młodzież do zawodu zapewniamy lepsze dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnych i lokalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności poprzez bardziej racjonalne i efektywne stymulowanie ścieżek rozwoju edukacyjnego wybieranych przez młodzież.

 

Projekt jest kontynuacją zadań projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” realizowanego w okresie od 10.06.2009 do 31.05.2011 i będzie trwał do 2014 roku.