Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

Projekt „Fizyka jest ciekawa”

W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie przeprowadzany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Fizyka jest ciekawa” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3, Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

            Celem Projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki poprzez prowadzenie zajęć w ramach kół naukowych i organizację konkursów naukowych uczniów liceów ogólnokształcących a także podniesienie skuteczności edukacji i zmniejszenie nierówności w jej jakości, szczególnie w stosunku do uczniów z terenów wiejskich oraz wzmocnienie rozwoju zawodowego nauczycieli. Projekt ma podnieść efektywność nauczania fizyki i służyć zwiększaniu szans edukacyjnych młodzieży.

            W ramach tego Projektu(trwającego 3 lata i kończącego się w kwietniu 2012r.) uczniowie biorą udział w organizowanych cyklicznie wyjazdach na zajęcia na uczelnie wyższe, jak np. Uniwersytet Wrocławski czy Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie, jak również uczestniczą w wykładach z fizyki prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w szkole.

            Po realizacji projektu „Fizyka jest ciekawa” szkoła otrzyma na własność sprzęt i oprogramowanie o łącznej wartości ponad 100 000 zł, tj:

komputery – 5 szt,

drukarka laserowa – 1 szt,

„I zestaw dydaktyczno-edukacyjny na zajęcia z fizyki” – 5 szt,

„II zestaw dydaktyczno-edukacyjny na zajęcia z fizyki” – 5 szt,

„III zestaw dydaktyczno-edukacyjny na zajęcia z fizyki” – 5 szt,

„IV zestaw dydaktyczno-edukacyjny na zajęcia z fizyki” – 5 szt,

oprogramowanie do zestawów dydaktyczno-edukacyjnych na zajęcia  fizyki,

 

zestaw „SONDa” „Mechanika, termodynamika i zjawiska optyczne cz. III i IV”.