Serdecznie zapraszamy P.T. Rodziców na wywiadówkę, na której m. in. przekazane zostaną informacje o wynikach w nauce w pierwszym półroczu.