Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą w roku szkolnym 2021/2022:

Monika Ratajczak (klasa 3 TE)

Natalia Dybała (klasa 3 TE)

Wiktoria Procyszyn (klasa 3 TE)

Plan pracy SU na 2. półrocze:

styczeń – przywrócenie „szczęśliwego numerka”

luty – Walentynki + zbiórka dla Kuby

marzec / kwiecień: debaty nt. mediów

maj/czerwiec: turniej sportowy + karaoke

na bieżąco – zbiórka pieniędzy na renowację grobu Władysława Ponimasza