Działania podjęte w ramach mini projektu pt. „Źródła zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy  Żmigród”  


1. Postery Smog – Amelia Matuszewska, Amelia Wierzba


2. Prelekcja w szkole „Na straży czystego powietrza – jak walczyć ze smogiem?” Małgorzata Kuracińska


3. Śledzenie czystości powietrza – stacja przy szkole

4. Zajęcia terenowe „Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy i na terenie szkoły”

Sprawozdanie z realizacji mini projektu: „Źródła zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy  Żmigród”  w ramach Szkolnego Projektu Ekologicznego

Celem programu było zwiększenie wiedzy na temat smogu, zagrożeń z niego wynikających oraz sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza i radzenia sobie z jego obecnością.

Podczas realizacji projektu uczniowie podejmowali wiele działań związanych z problematyką zanieczyszczenia powietrza i ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.

Zajęcia prowadzone były różnymi metodami aktywizującymi, takimi jak: doświadczenia, eksperymenty, warsztaty, wykłady, rozmowy, burza mózgów, tablice informacyjne, gazetki ścienne, zajęcia dydaktyczne ( biologia, chemia) oraz lekcje wychowawcze poświęcone tematowi niskiej emisji i smogowi.

Uczniowie wykonywali doświadczenia, takie jak odczytywanie danych z zewnętrznego urządzenia do badania jakości powietrza. Jak wiadomo zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu jest w ostatnich latach bardzo dużym problemem (tzw. smog) i niestety najpewniej jeszcze długo pozostanie w efekcie panującej polityki energetycznej. Jak wszyscy wiemy powietrze zanieczyszczone pyłami o średnicy poniżej 2,5 mikrometrów jest bardzo szkodliwe dla człowieka. Szkolny miernik zanieczyszczenia powietrza umożliwia pomiar zawartości w powietrzu cząsteczek pyłu PM10 i PM2,5

Dodatkowo uczestnicy projektu tworzyli plakaty , prezentacje multimedialne oraz filmy edukacyjne, uświadamiające młodzieży , z jakimi skutkami zanieczyszczenia powietrza musimy się zmierzyć i jakie szkody smog czyni w organizmie ludzkim oraz środowisku naturalnym.

Poza tym uczyli się segregowania śmieci oraz oglądali krótkie filmy edukacyjne. Uczestniczyli również w wykładach o tematyce ekologicznej.

Miniprojekt był okazją do ciekawych odkryć i spotkań, rozmów i refleksji nad tym, co możemy zrobić na co dzień, aby zmienić rzeczywistość wokół siebie. Program służył wykształcaniu u uczniów świadomości zagrożeń zanieczyszczeniami powietrza i stanowił ważny punkt edukacji ekologicznej związanej ściśle z problemem smogu.

Opracowała:

Sylwia Bagińska – Wojtczak