W listopadzie uczniowie klas 3 LO i 1 TIP przygotowali miniprojekt pt: „Żyję eko w powiecie trzebnickim”.

Działania podjęte w ramach projektu:

  1. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej udało się stworzyć „Kodeks Eko Ucznia PZS”. Zadaniem uczniów było wskazanie kilku działań, które robią dla dobra naszej planety. Po zebraniu informacji od wszystkich uczniów szkoły przystąpiono do analizy odpowiedzi. Pogrupowano je i z działań, które były wskazywane najczęściej, stworzono „Kodeks Eko Ucznia PZS”. Kodeks (wraz z opisem) dostępny pod linkiem.
  1. Aby podnieść świadomość ekologiczną uczniowie klas realizujących miniprojekt wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”. Oprócz promowania racjonalnego wykorzystania wody, Hydropolis szerzy i kształtuje odpowiednie postawy proekologiczne wśród młodzieży.
  1. Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w lekcji poświęconej technice korzystania z kalkulatora CO2, którą przeprowadził pan Julian Furtak. Oprócz nauki korzystania z tego urządzenia, uczniowie odkrywali wpływ sposobu życia na ekologię i naszą planetę. Sprawdzali ile CO2 emitowane jest do atmosfery przez nich i ich rodziny. Kalkulator dostępny jest na stronie: https://www.bnpparibas.pl/ecokalkulator/. Na podstawie tej ankiety przeprowadzona została lekcja statystyki.
  1. Na zakończenie mini projektu zrobiono jego podsumowanie w postaci sesji posterowej w holu szkoły.

Nad projektem czuwali opiekunowie: pani Anna Łaszkowicz, pani Małgorzata Omelaniuk i pan Julian Furtak, a pani Anna Włodyka dbała o to, aby młodzież korzystała z najnowszych czasopism i książek poświęconych ekologii.