Cele ogólne projektu :

– nabycie umiejętności kiszenia warzyw

– kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się

-budzenie zainteresowań własnym zdrowiem

– kształtowanie umiejętności oceniania własnego sposobu żywienia się

– poznanie z właściwości ziół i sposobu ich wykorzystania  w kuchni 

– poznanie znaczenia żywności ekologicznej i jej wpływu na zdrowie człowieka

– nabycie umiejętności  rozróżniania żywności ekologicznej  

 -uświadomienie roli właściwego odżywiania dla zdrowia i prawidłowego rozwoju każdego człowieka

Miejsce realizacji projektu

Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie.

Adresaci projektu

uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice, partnerzy i lokalna społeczność

Główne zadania podejmowane w ramach projektu.

Partnerzy  uczestniczący w projekcie

 -Starostwo Powiatowe w Trzebnicy – Pani Starosta  Małgorzata Matusiak objęła honorowy patronat nad projektem

 – Urząd Miejski w Żmigrodzie

– Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie

-Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo z siedzibą w Prusicach

– Edukacja dla Doliny Baryczy z siedzibą w Miliczu

      – Centrum Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Żmigród

– Technikum Gastronomiczne w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie

– Uniwersytet Przyrodniczy

– Dietetyk  – Dagmara Jeż

– gospodarstwo rolne Michała Sznajdera

Przewidywany termin prezentacji w środowisku szkolnym zakończonego projektu:

 czerwiec 2022 rok w formie pikniku ekologicznego z udziałem partnerów projektu na terenie szkoły.

Lp.TematyTermin realizacji
1.Wartość i znaczenie kiszonek  Wrzesień 2021
2.Wartość i zastosowanie ziół w życiu człowieka  Luty  2022
3.Woda – cud naturyMarzec 2022
4.Rola i znaczenie żywności ekologicznejKwiecień  2022

Ewaluacja

Ankieta ewaluacyjna

Analiza ankiety ewaluacyjnej

Koordynator projektu

Bożena Tarnowska