Projekt ,, Chronimy lokalne środowisko”

Cele ogólne projektu :

-podniesienie świadomości ekologicznej,

– tworzenie nowych, trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i w najbliższym otoczeniu,

– uświadomienie uczniom ich wpływu na środowisko,

– włączenie lokalnej społeczności w działania dla dobra środowiska,

 wzbudzenie chęci i motywacji do działania na rzecz ochrony lokalnego środowiska

– uświadomienie młodzieży o konieczności oszczędzania wody

– zwrócenie uwagi na alternatywne sposoby ogrzewania mieszkań

– uświadomienie uczniom o szkodliwości hałasu i nadmiernego oświetlenia

Miejsce realizacji projektu

Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie

Adresaci projektu

uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice, partnerzy szkoły i lokalna społeczność

Główne zadania podejmowane w ramach projektu.

Partnerzy  uczestniczący w projekcie

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy – Pani Starosta  Małgorzata Matusiak objęła  honorowy patronat nad projektem

– Urząd Miejski w Żmigrodzie

– Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie

– Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo z siedzibą w Prusicach

– Edukacja dla Doliny Baryczy z siedzibą w Miliczu

 – Centrum Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Żmigród

Przewidywany termin prezentacji w środowisku szkolnym zakończonego projektu:

 czerwiec 2022 rok w formie pikniku ekologicznego z udziałem partnerów projektu na terenie szkoły

Lp.TematyTermin realizacji
1.  Zasady i cele stosowania segregacji odpadów  Październik 2021
2.„Żyję eko” w powiecie trzebnickim  Listopad 2021
3.Bożonarodzeniowy ekologiczny wystrój klas Grudzień 2021
4.Źródła zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy  Żmigród  Styczeń  2022
5.Woda – sposoby oszczędzania  Marzec 2022
6.Środowiskowi dywersanci: hałas, odór i nadmierne oświetlenie  Kwiecień  2022

Ewaluacja

Ankieta ewaluacyjna

Analiza ankiety ewaluacyjnej

Koordynator projektu

Maria Rybka- Olczak