„Nowe umiejętności – nowe możliwości”, nr RPDS.10.04.01-02-0022/20, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20214-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemu kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w trzech placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w okresie 2021.07.01 – 2023.06.30

To kolejny projekt Powiatu Trzebnickiego, w którym możemy wziąć udział. Obejmie on wsparciem 100 uczniów i 10 nauczycieli naszej szkoły. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia.

Zadania:

– doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia z trenerem przedsiębiorczości,

– warsztaty/treningi uważności,

– płatne staże i praktyki zawodowe u pracodawców,

-współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi i tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy,

– zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,

– organizacja kursów zawodowych dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (kurs prawa jazdy kat. B, kurs operatora wózka widłowego, specjalistyczne kursy z zakresu programowania),

– szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli

Więcej szczegółów oraz zapisy u Pani Justyny Andrynowskiej w gabinecie Doradcy zawodowego (s. 34).

Proszę o zapoznanie się z regulaminem projektu!