W ramach projektu ekologicznego w naszej szkole w dniu 29.10.2021.r. odbyła się debata o ekologii pt. Segregacja odpadów a dzikie wysypiska”. Uczestnikami spotkania byli zaproszeni goście:
Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród – Robert Lewandowski
Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Powiatu Trzebnickiego – Mirela Skaczyło
Przedstawiciele Nadleśnictwa Żmigród – Piotr Plitt i Robert Szymanowicz
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie – Katarzyna Lech
Oraz uczniowie: Kamil Zawadzki, Dominika Błoniarz, Martyna Janoś, Aleksandra Rasińska, Natan Kucharczyk i Bartłomiej Wrzesiński.
Nad technicznym przebiegiem dyskusji czuwali: Arkadiusz Kawecki i Klaudiusz Politowicz. Współprowadzącymi debatę były koordynatorki projektu: Bożena Tarnowska, Maria Rybka–Olczak i Małgorzata Janson.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez przewodniczącą Samorządu Szkolnego Monikę Ratajczak. Następnie uczniowie obecni na sali zostali zaproszeni do udziału w krótkim quizie dotyczącym segregacji odpadów. Chętni odpowiadali i zyskali plusy z aktywności z biologii. Kolejnym działaniem było pokazanie pięknych krajobrazów z naszej Gminy Żmigród, po czym dla kontrastu zostały pokazane zdjęcia z dzikimi wysypiskami. Wszystkie fotki zostały wykonane przez młodzież szkolną. Po tej prezentacji rozpoczęła się dyskusja na postawione przez prowadzącą debatę Bożenę Tarnowską pytania: „Dlaczego nadal powstają dzikie wysypiska, skoro od dawna jest prowadzona segregacja odpadów”? „Co skłania ludzi do takich zachowań”? Dyskusję rozpoczęli uczniowie. Odpowiedzi były różne, a jednocześnie bardzo sensowne, np: brak świadomości ekologicznej, bezmyślność, „stare” przyzwyczajenia i nawyki, bezkarność albo zbyt niskie kary, brak pieniędzy za dodatkowe opłaty za wywóz niektórych odpadów rolniczych czy poremontowych.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród – Robert Lewandowski, który powiedział, że na samorządach spoczywa problem dzikich wysypisk, ciągle borykają się z tym problemem, mimo że w naszej gminie mieszkańcy płacą najmniej w całym powiecie trzebnickim, tj.18 zł miesięcznie od osoby. Wspomniał, że nasza gmina ma podpisaną umowę na wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych z grupą Kosz – Wszewilki koło Milicza. Ponadto w mieście działa PSZOK, gdzie można oddać np. przedmioty wielkogabarytowe, odpady poremontowe, opony itp. Burmistrz zaznaczył, że w najbliższym czasie planuje się montaż kamer monitorujących ogrody bioróżnorodności. Zaapelował także do wszystkich obecnych, żeby jeśli ktoś zauważy dzikie wysypisko, zgłosić ten fakt do urzędu, na policję lub do zakładu gospodarki komunalnej czy nawet do szkoły.
Po wystąpieniu burmistrza głos zabrała Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia – Mirela Skaczyło, która zwróciła uwagę wszystkim na fakt, że segregowanie odpadów to nasz patriotyczny obowiązek. To, jak dbamy o nasze lokalne środowisko, jest wyznacznikiem, jak dbamy o naszą Ojczyznę.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Nadleśnictwa w Żmigrodzie Robert Szymanowicz, który zwrócił szczególną uwagę na wrażliwość i odpowiedzialność za czystość w naszych lasach. Jeśli ktoś jest wrażliwy na piękno nigdy nie wyrzuci śmieci w lesie.
Natomiast strażnik leśny Piotr Plitt poinformował, że wszystkie dzikie wysypiska w lasach są sprzątane przez pracowników lasu. Na oczyszczanie terenów leśnych, parkingów przeznaczane są rocznie ogromne sumy w kwocie ok. 70 tys. Nie potrafi nadal do tej pory zrozumieć postępowania ludzi, którzy nadal tak czynią, ponieważ oni sami tego nie rozumieją.

Na koniec debaty młodzież skierowała do Burmistrza kilka pytań związanych z problemem dzikich wysypisk na terenie Gminy Żmigród.
Dyskusja zakończyła się wnioskami, które zostały odczytane na forum. Należy podkreślić świetne przygotowanie uczniów do debaty, czego świadectwem były rzeczowe, merytoryczne wypowiedzi. Podsumowania debaty dokonała Dyrektor Szkoły Katarzyna Lech, która podziękowała wszystkim za udział w owocnej, twórczej debacie.
Na zakończenie wróciliśmy jeszcze raz do pięknych krajobrazów i wspólnej zabawy przy piosence zespołu 2+1 „Chodź, pomaluj mój świat”.
Mamy nadzieję, że debata wpłynie na zmniejszenie liczby dzikich wysypisk, co przełoży się na piękno naszej Małej Ojczyzny.

Małgorzata Janson
Maria Rybka – Olczak
Bożena Tarnowska