Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie przystąpił do VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”.

Podmiot zarządzający i oceniający projekty:  

Dolnośląskie Forum Edukacji Ekologicznej, w skład którego wchodzą przedstawiciele:

Dolnośląskiego  Kuratora Oświaty

Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,

Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,

Ligi Ochrony Przyrody,

Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia,

Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia

Nasza szkoła  przystąpiła do edycji realizując dwa projekty tj. ,,Chronimy lokalne środowisko” i „Promujemy zdrowe odżywianie”. Przystąpiliśmy do projektu ponieważ priorytetem naszej szkoły jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez ochronę najbliższego środowiska czyli naszej małej Ojczyzny oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia.

Czas realizacji projektu:

– rozpoczęcie – wrzesień 2021

– zakończenie – kwiecień 2022

Miejsce realizacji

– PZS Żmigród

Osoby realizujące projekt:

-uczniowie

-nauczyciele

– dyrekcja

-rodzice, opiekunowie

Chronimy lokalne środowisko

Promujemy zdrowe odżywianie