Nagroda Specjalna Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

W dniu 28.06.2022 został rozstrzygnięty konkurs Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój ,, Ziemia dla Wszystkich”, który został zorganizowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka.

Nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy w roku szkolnym 2021/2022 do VIII edycji wyżej wymienionego konkursu realizując dwa projekty ekologiczne: w liceum i technikum. Honorowy patronat objęła Pani Małgorzata Matusiak Starosta Powiatu Trzebnickiego.

Miło nam poinformować, że Nagrodę Specjalną w VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój ,,Ziemia dla Wszystkich” otrzymało nasze Liceum Ogólnokształcące, którego uczniowie realizowali projekt pt. ,,Promujemy zdrowe odżywianie’’. Koordynatorkami projekty były Panie: Maria Rybka- Olczak i Bożena Tarnowska.

Nagrodą są warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej,, Salamandra” w Myśliborzu. Nagrodę ufundował Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie w Dolnośląskim Kuratorium we Wrocławiu na początku roku szkolnego 2022/2023.

Szczególnie cieszy nas fakt, że przystępując po raz pierwszy do konkursu otrzymaliśmy nagrodę specjalną w skali województwa.

Pragniemy podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu ekologicznego pt. ,, Promujemy zdrowe odżywianie”

Maria Rybka- Olczak

Bożena Tarnowska